VITAJA

pred časom smo vas seznanili z ugodno ponudbo fitnes kart za člane sevniških društev. Studio Vitaja omogoča 50% popust pri nakupu mesečne (ali katere druge) fitnes karte za aktivne člane.


Poudariti bi želeli, da ponudba velja le za AKTIVNE, torej redne (in tudi dolgoletne) člane vaših društev. Pojavlja se namreč situacija, ko se v društva včlanjujejo nove osebe z namenom pridobitve posebne ugodnosti 50% znižanja fitnes karte, torej se v društvo vpišejo le formalno.


Iz tega razloga z današnjim dnem uvajamo dodatno kontrolo pri uveljavljanju zgoraj navedene ugodnosti:

  1. Predsedniki društev nam morajo pred uveljavljanjem ugodnosti posredovati seznam članov društva, iz katerega mora biti razviden datum vpisa člana v društvo. Za naslednjih 12 mesecev bodo ugodnost lahko prejemali samo člani, ki so že na seznamu. Vsi novo vpisani člani bodo ugodnost lahko koristili po preteku enega leta. 
  2. Koristnik popusta se mora na recepciji Studia Vitaja identificirati s člansko kartico ali drugim potrdilom o članstvu v društvu.
  3. Koristnik popusta mora ob prvem nakupu karte (oz. prvem naslednjem podaljšanju karte) s seboj prinesti tudi dokazilo o plačilu članarine pri društvu, ki je staro najmanj 6 mesecev ali več (na vpogled). Namen tega je le preverjanje, da je koristnik ugodnosti član društva že dalj časa.

Studio Vitaja se zavezuje, da bo vse posredovane podatke (seznam članov ali dokazila o plačilu na vpogled) uporabljal le za svoje namene, torej preverjanje “pristnosti” članov društev in podatkov ne bomo razkrivali ali posredovali izven podjetja.

Prosimo vas, da informacijo posredujete vsem svojim članom, da bodo pravočasno obveščeni, pred podaljšanjem svoje mesečne fitnes karte.


Lepo vas pozdravljamo,

_________________________________________________________________________________________________________

EKIPA Vitaja / TEAM Vitaja

      


Trg svobode 2, 8290 Sevnica
T: 031 296 439
M:
 info@studio-vitaja.si
www.studio-vitaja.si

-- 

S planinskimi pozdravi!

PLANINSKO DRUŠTVO »LISCA« SEVNICA
Taborniška ulica 14
8290 SEVNICA
matična štev. 5134196
davčna številka 80499414
TRR SI56 0237 9001 9924 988
e-pošta:  pdlisca@gmail.com,  pdlisca@siol.net
tel.: 041 481 697
Spletna stran: http://www.pd-lisca.si

Planinsko društvo Lisca Sevnica