Dohodnina

Dragi prijatelji planinci,

Planinsko društvo Lisca Sevnica je eno največjih in najbolj aktivnih društev v občini Sevnica in trenutno šteje več kot 500 članic in članov. Znotraj društva delujejo različni klubi in skupine, ki dajejo poseben pečat identiteti društva. Člane društva odlikujejo vrednote medsebojne pomoči, solidarnosti, prostovoljnosti, dobrosrčnosti, preprostosti ter čut do sočloveka in spoštovanje narave. Vsi člani društva delujemo prostovoljno in za svoje delo ne prejemamo nobenega plačila.

Vse slabše gospodarske in posledično tudi javnofinančne razmere iz leta v leto znižujejo sredstva za delovanje društva iz javnih virov, zato moramo za nemoteno delovanje vedno več sredstev pridobivati iz drugih virov.

Zato se obračamo tudi na vas s prošnjo, da 0,5 % dohodnine, ki bi sicer ostala v državnem proračunu, namenite našemu društvu.

 V kolikor ste se odločili, da podprete naše delovanje, vas vljudno prosimo, da obrazec v priponki izpolnite s svojimi podatki in ga:

- pošljete na naslov: Davčni urad Brežice, Cesta prvih borcev 39/a, 8250 Brežice

- ali pošljete na naš naslov: Planinsko društvo Lisca Sevnica, Taborniška ulica 14, 8290 Sevnica

Obrazec lahko izpolnite tudi na portalu elektronske storitve javne uprave v primeru, da imate kvalificirano digitalno potrdilo.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, ki jih prejme do 31. decembra.

Za izkazano podporo se vam iskreno zahvaljujemo.

PD Lisca Sevnica

Rok Petančič, predsednik

Planinsko društvo Lisca Sevnica